Change management

Jako Manažer Změny u vás mohu řídit změnový projekt tak, aby vše proběhlo bez co nejmenších dopadů na vaši firmu, aby nutné změny různých procesů, náplně práce, ... zaměstnanci správně pochopili a vaše firma nebyla změnou zasažená.

Zmapuji dopady a vytvořím vám plán včetně toho, jak co nejlépe změnu odkomunikovat a provedu případné workshopy se zaměstnanci. Díky správně zvolené a cílené komunikaci se vám změnou podaří přejít s nejmenšími možnými negativními dopady.

  • Významně navyšujete nebo snižujete počet zaměstnanců?
  • Sloučili jste se s jinou firmou?
  • Chcete změnit způsob práce a zodpovědnosti vašich lidí?

Máte zájem využít mých služeb nebo se jen na něco zeptat?

Jsem vám k dispozici, napište mi pomocí formuláře nebo mě kontaktujte přímo.

Mgr. Kateřina Suchánková

Volejte na +420 777 350 305

Piště na suchankova@managementhr.cz

Kontaktní formulář