Střední nebo velká firma

Zakládáte firmu a potřebujete nastartovat firmu po lidské stránce? Hledáte zkušeného člověka třeba i jen na pár hodin/dní týdně a nechcete si nabírat vlastního zaměstnance.

 • Nemáte zkušenosti se zaváděním procesů?
 • Potřebujete zpracovat/připomínkovat jednorázový projekt?
 • Nemáte kapacity anebo ve vašem týmu chybí určité zkušenosti či kompetence?

Kompletní řízení HR a Business Partnering

Řízení HR oddělení, nastavení zaměstnanecké strategie, plánu, jeho aktivit a zajištění podpory business plánu z personálního pohledu. Stanu se vaším strategickým partnerem tak, abyste pomocí vašich lidí dosáhli plánovaných cílů.

Business Partnering / Poradenství TOP managementu a manažerům s lidmi, vytvoření procesů v oblasti benefitů a motivace zaměstnanců, vzdělávání či hodnocení výkonu. Poradenství se způsoby podávání zpětné vazby, s hodnocením či rozvojem jednotlivců, Konzultace, jak postupovat ve složitých situacích se zaměstnanci.

Mohu zastřešit všechny tyto potřebné oblasti HR (kromě mzdového účetnictví, který Vám mohu outsourcovat):

 • Kompletní řízení HR a Business Partnering
 • Proces odměňování, benefity a motivace zaměstnanců
 • Proces hodnocení, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
 • HR marketing
 • Nábor zaměstnanců
 • Procesy a pravidla
 • Change management
 • Outplacement
 • Zaměstnanecký Brand, kulturu a hodnoty

Zaměstnanecký Brand, kultura a hodnoty

Interní Brand je předpokladem úspěchu na zaměstnaneckém trhu, pomáhá získat, udržet a motivovat ty správné zaměstnance.

Interní Brand vyjadřuje, jaká je pověst o vaší společnosti, jaké je to u vás pracovat. Pokud se staráme o svou značku zaměstnavatele, pak nám to pomůže:

 

 • Přilákat si, udržet si a motivovat ty správné zaměstnance
 • Být atraktivní, být vidět a přitahovat vhodné zaměstnance
 • Zvýšit výkon

 

 • Nastavení Interního Brandu, kultury a hodnot formou workshopů
 • Identifikace procesů k úpravám
 • Komunikace a zapojení lidí – navržení interní i externí kampaně

Odměňování, benefity a motivace zaměstnanců

Reflektují vaše mzdy firemní strategii a kulturu, reflektují tržní realitu? Nastavím pro vaši firmu vhodně strategii k přístupu k odměňování, benefitům a motivaci zaměstnanců na základě.

 • Vytvoření strategie, plánu a aktivit k celkovému odměňování
 • Nastavení mzdové politiky, nastavení mezd a motivujících benefitů, které jsou součástí celkového odměňování, a to finančního i nefinančního
 • Úzká spolupráce s vašimi manažery a HR oddělením
 • Příprava komunikace
 • Vytvořím a odfacilituji potřebné workshopy

Hodnocení, vzdělávání zaměstnanců a rozvoj

Máte performance management systém a vzdělávací proces, který podporuje naší strategii? Jak dobří jsou vaši lidé? Jsou na správných rolích? Jak je ohodnotit, aby to bylo fér napříč firmou? Jaké nástroje můžeme použít pro jejich rozvoj? Pracujete dostatečně s talenty? Neutíkají vám?

Nastavím pro vás vhodně strategii a proces hodnocení a rozvoje zaměstnanců.

 • Vytvoření strategie, plánu, aktivit
 • Navržení a zpracování procesu a formy vzdělávání ve vaší firmě, práci s talenty
 • Pomoc manažerům s rozvojem zaměstnanců, rozvojové a tréninkové plány, kariérní plány, ...
 • Hodnotící matice, workshopy a jejich facilitace
 • Interní procesy mohu odškolit
 • Pro specifické kompetence zaměstnanců zajistím vhodného školícího partnera

HR Marketing

Zpracuji oblasti, které vaší firmě pomohou k tomu, aby vás interní i potenciální zaměstnanci vnímali jako zajímavého zaměstnavatele, pro kterého chtějí pracovat. Mohu identifikovat vaše potřeby anebo vám zpracovat dílčí potřebné projekty, procesy, jako třeba:

 • Zaměstnavatelský Brand, kultura a hodnoty v organizaci
 • Náborová kampaň, kariérní stránky, …
 • Spokojenost zaměstnanců – průzkumy, analýzy výsledků, workshopy se zaměstnanci, …
 • Odměňování a benefity, …
 • Proces vzdělávání pro management, celou firmu, …
 • Talent management
 • Pracovní flexibilitu, studentské programy, zapojení matek na mateřských dovolených, vzdělávací možnosti pro zaměstnance, …
 • Firemní akce
 • HR komunikační strategii – externí i interní
 • A další

Nábor zaměstnanců

Vytvořím vám náborový proces. Provedu nábory nebo zajistím a vyjednám za vás podmínky s náborovými agenturami. Zaučím vaše lidi, jak správně a co nejefektivněji provést nábor.

Můžete se rozhodnout pro vytvoření celého náborového procesu včetně návrhu kampaní anebo jen jeho část:

 • Provedu audit náboru včetně průběhu přijímacího řízení, revizi míst, způsob uveřejňování nových pozic a hledání zaměstnanců
 • Navržení náborové kampaně Navrhnu vám či zreviduji Vaše kariérní stránky
 • Specifikace pracovních pozic a popsání současných pozic, revize ohodnocení a benefitů k pozici
 • Onboarding či adaptace nových zaměstnanců
 • Provedu za vás nábory pracovních pozic a zajistím / vyjednám pro vás podmínky s recruitment agenturami
 • Zaučím vaše lidi, jak správně a co nejefektivněji provést nábor  

Change Management

Jako Manažer Změny kompletně převezmu řízení potřebné změny a dopadů na zaměstnance v rámci vaší organizace. Budu řídit či se stanu členem projektového týmu, zmapuji veškeré dopady.

Vytvořím vám plán včetně komunikačního plánu a provedu případné workshopy se zaměstnanci.

 • Při velkých organizačních změnách
 • Při zásadních projektech ovlivňujících fungování napříč odděleními
 • Při výrazném snižování či zvyšování pracovních aktivit či třeba při fúzích firem

Outplacement

Jako Outplacement HR expert vám pomohu zajistit propuštění zaměstnanců na profesionální úrovni a v mezích „neutrálního“ PR. Pro dobré jméno společnosti je třeba zajistit férovost a připravit velmi dobře komunikační plán včetně proškolení vašich manažerů na komunikaci s těmito zaměstnanci, ale i se zaměstnanci, kteří budou zůstávat, a v neposlední řadě pomoci propouštěným zaměstnancům. A to jak po psychické, tak po praktické stránce.

 • Převezmu proces Outplacementu zaměstnanců včetně zajištění jednotlivých plánovaných aktivit
 • Vytvořím komunikační plán
 • Poradenství managementu i odcházejícím zaměstnancům

Odcházejícím zaměstnancům mohu nabídnout poradenství:

 • Se správným sepsáním životopisu, motivačního dopisu
 • S nasměrováním k personálním agenturám a úřadům práce, pracovním stránkám
 • K tomu, jak projít úspěšně pohovorem, cvičné pohovory, …

Máte zájem využít mých služeb nebo se jen na něco zeptat?

Jsem vám k dispozici, napište mi pomocí formuláře nebo mě kontaktujte přímo.

Mgr. Kateřina Suchánková

Volejte na +420 777 350 305

Piště na suchankova@managementhr.cz

Kontaktní formulář