Startup nebo malá firma

Vyhovoval by vám spíše externí HR manažer, konzultant nebo expert a nepotřebujete k tomu celé personální oddělení? Někdo, kdo Vám kompletně zajistil personální agendu anebo jen její určitou potřebou část? Někdo, kdo 

 • zajistí vedení personální agendy a nábory
 • poradí s týmem dle potřeby, pomůže s motivací, hodnocením a kariérními plány, …
 • zpracuje jednorázový projekt, oblast či nastaví procesy
 • zapracuje na atraktivitě vás jako zaměstnavatele a náborovém procesu

Kompletní řízení personální agendy (HR), personálně poradenská činnost (konzultace)

Nastavím vaši personální agendu, její směřování a strategii, plán i aktivity a mohu ji pro vás vést. Budu vám či vašim manažerům poskytovat personální poradenství, konzultovat složité situace, pomohu třeba s hodnocením a rozvojem jednotlivců, s nastavením osobního rozvoje zaměstnanců, ale třeba i se způsoby podávání zpětné vazby, ...

 • Řídící a poradenská činnost
 • Organizační struktury, zrevidování zodpovědností a kompetencí jednotlivých rolí
 • Auditing u společností nad 30 zaměstnanců
 • Provedu nábor zaměstnanců, nastavím proces náboru a následnou adaptaci zaměstnanců
 • Navrhnu hodnocení zaměstnanců a nastavení jejich cílů (KPIs)
 • Zpracování různých projektů – např. vzdělávání ve vaší firmě, rozvoj manažerských dovedností, provést zaměstnanecký průzkum spokojenosti, hodnotící workshopy, zaměstnavatelský brand, kultura a hodnoty, atraktivita zaměstnavatele

Značka zaměstnavatele, kultura a hodnoty

Proč je značka zaměstnavatele, kultura a hodnoty v organizaci tak důležité?

Každá společnost je v podstatě taková menší či větší rodina. A ač je každý její člen osobitý a jedinečný a má svoje kvality, jako celek fungují na bázi určitých charakteristik, hodnot a pravidel, které všichni uvnitř respektují. Pokud se nerespektují či mají úplně odlišné hodnoty, pak rodiny uvnitř nefungují a zpravidla se rozpadnou. A chceme-li, aby naše firma fungovala, je proto důležité si nastavit, jak spolu budeme pracovat a jaké u nás chceme zaměstnance.

 • Vytvoření značky, kultury, hodnot a pravidel přístupu k sobě navzájem
 • Zahrnutí hodnot do náborového procesu

HR Marketing a Motivace zaměstnanců

Mohu vám zpracovat oblasti, které vám pomohou k tomu, aby vás interní i potenciální zaměstnanci vnímali jako zajímavého zaměstnavatele, pro kterého chtějí pracovat.

 • Systém odměňování, benefity a motivace zaměstnanců
 • Wellbeing na pracovišti, pracovní flexibilitu
 • Talent management
 • Firemní akce
 • Zpracování kariérních stránek vaší společnosti a další možnosti PR zaměstnavatele
 • Spokojenost zaměstnanců a zaměstnanecké průzkumy

Procesy a pravidla

Mohu vám vypracovat jednotlivé oblasti, pro která potřebujete pravidla. Jako třeba:

 • Příchody a odchody ze zaměstnání
 • Pracovní lékařství a vyhledání vhodného firemního lékaře)
 • Způsoby ukončení pracovního poměru, doporučení nových zaměstnanců,

Vzdělávání, hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Nastavím pro vaši firmu vhodně tyto postupy:

 • Řízení a hodnocení výkonu
 • Nastavení odměn a KPIs
 • Přístup a formu ke způsobu vzdělávání
 • Rozvojové a tréninkové plány, kariérní plány
 • 360° zpětnou vazbu

Nábor zaměstnanců

Mohu pro vás vytvořit náborový proces.

Provedu nábory pozic anebo zajistím a vyjednám za vás podmínky náborovými agenturami. Zaučím vaše lidi jak správně a co nejefektivněji provést nábor.

 • Tvorba či revize kariérních stránek
 • Specifikace pracovních pozic a popsání současných pozic
 • Způsob uveřejňování nových pozic a hledání talentů
 • Přijímací řízení
 • Onboarding a adaptace nových zaměstnanců

Change management

Jako Manažer Změny u vás mohu řídit změnový projekt tak, aby vše proběhlo bez co nejmenších dopadů na vaši firmu, aby nutné změny různých procesů, náplně práce, ... zaměstnanci správně pochopili a vaše firma nebyla změnou zasažená.

Zmapuji dopady a vytvořím vám plán včetně toho, jak co nejlépe změnu odkomunikovat a provedu případné workshopy se zaměstnanci. Díky správně zvolené a cílené komunikaci se vám změnou podaří přejít s nejmenšími možnými negativními dopady.

 • Významně navyšujete nebo snižujete počet zaměstnanců?
 • Sloučili jste se s jinou firmou?
 • Chcete změnit způsob práce a zodpovědnosti vašich lidí?

Máte zájem využít mých služeb nebo se jen na něco zeptat?

Jsem vám k dispozici, napište mi pomocí formuláře nebo mě kontaktujte přímo.

Mgr. Kateřina Suchánková

Volejte na +420 777 350 305

Piště na suchankova@managementhr.cz

Kontaktní formulář