HR Marketing

Zpracuji oblasti, které vaší firmě pomohou k tomu, aby vás interní i potenciální zaměstnanci vnímali jako zajímavého zaměstnavatele, pro kterého chtějí pracovat. Mohu identifikovat vaše potřeby anebo vám zpracovat dílčí potřebné projekty, procesy, jako třeba:

  • Zaměstnavatelský Brand, kultura a hodnoty v organizaci
  • Náborová kampaň, kariérní stránky, …
  • Spokojenost zaměstnanců – průzkumy, analýzy výsledků, workshopy se zaměstnanci, …
  • Odměňování a benefity, …
  • Proces vzdělávání pro management, celou firmu, …
  • Talent management
  • Pracovní flexibilitu, studentské programy, zapojení matek na mateřských dovolených, vzdělávací možnosti pro zaměstnance, …
  • Firemní akce
  • HR komunikační strategii – externí i interní
  • A další

Máte zájem využít mých služeb nebo se jen na něco zeptat?

Jsem vám k dispozici, napište mi pomocí formuláře nebo mě kontaktujte přímo.

Mgr. Kateřina Suchánková

Volejte na +420 777 350 305

Piště na suchankova@managementhr.cz

Kontaktní formulář